POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrarea confidențialității datelor este extrem de importantă pentru firma ORSAY și dorim ca și clienții noștri să știe în ce mod sunt acestea prelucrate. De aceea, am elaborat o politică privind protectia datelor cu caracter personal, care descrie modul de protejare și prelucrare a datelor:

1. Generalități

Toate datele cu caracter personal vor fi tratate drept confidențiale. Datele personale furnizate de către client sunt prelucrate, utilizate și stocate :

  - in scopul stabilirii datei și organizării sesiunii de stilizare iar in subsidiar, 
  - in scopul îmbunătățirii calitatii produselor și serviciilor noastre, pentru studii de piață și sondaje de opinie.

 Datele cu caracter personal le vom prelucra, după realizarea contractului, pe o perioada de 3 ani, acesta fiind termenul general de

prescriptie stabilit de legislatia romana. Furnizarea datelor este voluntară, însă este obligatorie pentru realizarea contractului. Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 par. 1 lit. b și art. 6 par. 1 lit. f.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, în baza legislației de protejare a datelor cu caracter personal este Orsay GMBH cu sediul în Willstatt-Sand (77731), Im Lossenfeld 12 Germania reprezentată în Romania de SMS ROMANIA S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Frumoasa, nr.30, et.1, zona A, modul 1.21, sector 1, având nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/1825/2001, Cod unic de identificare: 13718550, email: info@orsay.com.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale (DPO), desemnat de către Operatorul din Germania - adresa email: datenschutz@orsay.com.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale (DPO), desemnat de către entitatea ce reprezintă Operatorul pe terenul Romaniei - adresa email: iod@orsay.com

2. Ce sunt datele cu caracter personal?

"Datele cu caracter personal" - conform legii, datele cu caracter personal sunt considerate a fi toate informațiile referitoare la identificarea unei persoane fizice, sau la posibilitatea de identificare a unei persoane fizice (denumită în continuare "persoana la care fac referire datele"). Persoana identificabilă este o persoană a cărei identitate poate fi stabilită direct sau indirect, în special datorită numelui de familie, referinței la numărul de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici care definesc caracteristicile sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

În cazul software-ului folosit de către firma ORSAY pentru programarea sedintelor de stilizare, acestea sunt informații precum: prenumele și numele persoanei, adresa de e-mail și numărul de telefon.

3. În ce modalitate colectează ORSAY informații despre datele cu caracter personal în cadrul programarii datei sedintei de stilizare? Stabilind o întâlnire prin intermediul ORSAY / Booker25, vom solicita informații personale pe parcursul programarii datei pentru o anumită sedinta de stilizare (prenume și nume, adresă de e-mail și număr de telefon).

Furnizarea de date personale (așa cum ar fi adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail) este voluntară, însă este obligatorie pentru realizarea contractului. Dacă persoana respectivă nu dorește să ne furnizeze datele sale cu caracter personal, atunci nu putem face programarea cu ajutorul aplicației Booker25 pentru o sesiune de stilizare, deoarece aceste date sunt obligatorii pentru a contacta clientul și pentru a stabili data sedintei.

4. Vor fi datele distribuite părților terțe?

Respectăm încrederea clienților firmei noastre și ne străduim să protejăm confidențialitatea acestora.

Toate datele cu caracter personal vor fi tratate drept confidențiale. Datele personale furnizate de client vor fi prelucrate, utilizate și stocate de către firma ORSAY în scopul organizării unei sedinte de stilizare, precum și în contextul îmbunătățirii produselor și serviciilor, pentru studii de piață și sondaje de opinie publică. Transferul datelor în scopuri de marketing către terți nu este permis.

Vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal doar persoanelor responsabile de prelucrarea datelor, care prelucreaza aceste informații în numele ORSAY, în scopurile menționate mai sus. Securitatea datelor este reglementată și garantată prin acorduri corespunzătoare (acordul de încredințare a datelor cu caracter personal în conformitate cu GDPR) între ORSAY și entitatea care le prelucrează.

ORSAY a solicitat următoarele companii partenere procesarea datelor: Booker25 / Gen25 Gustav Mahlerlaan 350-B 1082 ME Amsterdam Olanda Booker25 sprijină ORSAY numai în cazurile de programare a sedintei de stilizare, care este transferata către firma ORSAY. Toate datele vor fi utilizate numai în conformitate cu legislația în vigoare și acordul Clientului.

5. Ce face ORSAY cu datele clienților?

ORSAY are nevoie de datele clienților săi în primul rând pentru a organiza și stabili datele sesiunilor de stilizare, si in subsidiar in scopul îmbunătățirii calitatii produselor și serviciilor noastre, pentru studii de piață și sondaje de opinie. Datele Clientului nu sunt prelucrate în mod automat și nu fac obiectul profilării.

6. Ce drepturi le revin clienților?

În calitate de client al societatii noastre, aveți următoarele drepturi:

  - dreptul de acces la datele cu caracter personal în conformitate cu art. 15 GDPR,
  - dreptul de a rectifica datele cu caracter personal în conformitate cu art. 16 GDPR,
  - dreptul de a șterge datele cu caracter personal în conformitate cu art. 17 din GDPR, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare ulterioară privind:
      o utilizarea libertății de exprimare și de informare;
      o îndeplinirea obligativității legale;
      o motive de interes public, sau
      o efectuarea unei investigatii, apărarea drepturilor aferente unor actiunii in instanta;
  - dreptul la restirctionarea prelucrarilor datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 18 din GDPR,
  - dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 GDPR,
  - dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu art. 77 GDPR,
  - dreptul la opozitie impotriva prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 GDPR.

In cadrul în care prelucrăm datele cu caracter personal, astfel cum am mentionat mai sus, cu scopul de a ne proteja propriile drepturi, care predomină în contextul echilibrării intereselor, există posibilitatea ca persoana vizata sa se poata opune acestei prelucrări cu efect în viitor. În cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana, la care fac referire datele, are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopurile unui astfel de marketing. Dacă prelucrarea datelor personale are loc în alte scopuri, persoana, la care se refera datele, are dreptul de a se opune - din motive legate de situația sa particulară. După ce va veti exercita dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele personale furnizate, pentru scopuri proprii. Singura posibilitate este ca firma ORSAY să demonstreze existența unor motive importante și valabile din punct de vedere legal, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei la care fac referire datele, sau a unei baze de stabilire, investigare sau apărare a revendicărilor. Acest lucru nu se aplică pentru scopurile de marketing direct. În acest caz, datele personale furnizate nouă nu vor mai fi procesate.